Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, i form av e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka nyhetsbrev.

Vi har fått dina uppgifter från din ansökan om att få nyhetsbrev. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke, du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Dina uppgifter kommer att sparas fram tills att du avregistrerar din prenumeration.

Personuppgiftsansvarig är Ingela Utterström. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-postadress support@tomtebackensskogkatter.se.